Zgodnie z informacją przedstawioną na stronie internetowej NCBR w dniu 3 listopada 2017 r., projekt o numerze POIR.01.01.01-00-0580/17 pt. Opracowanie innowacyjnej jednostki pływającej o napędzie elektrycznym wykorzystującej autonomicznie odnawialne źródła energii (e-boat - SOLARMARINER) uzyskał rekomendację do dofinansowania.

Trwają procedury podpisania Umowy

Znalezione obrazy dla zapytania ncbr ue poir