Główny profil dotychczasowej działalności koncentrował się na usługach doradczych w zakresie przygotowania projektów B+R oraz kojarzenia partnerów z sektora naukowego oraz przedsiębiorców dla skutecznego zaoferowania na rynku najbardziej innowacyjnych rozwiązań.

Spółka koncentrowała się na kojarzeniu współpracy podmiotów i brała aktywny udział w projektowaniu prac B+R w układach przedsiębiorcy-uczelnia.

Prowadzono również prace badawcze nad własnymi rozwiązaniami z pracami nad pozyskaniem dofinansowania na ich realizację. Prace polegały na opracowaniu jednostki pływającej wykorzystującej autonomiczny napęd elektryczny oraz system zarządzania energią wykorzystujący odnawialne źródła energii. Przewiduje się wytworzenie prototypu jednostki o funkcjonalności znacząco przewyższającej istniejące, jednak bardzo ograniczone rozwiązania techniczne, które posiadają bardzo ograniczoną funkcjonalność.