Projekt LGR w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze"

Operacja pn. "Reaktywacja turystyki wodnej w gminie Międzyzdroje w akwenach Zalewu Szczecińskiego (jezioro Wicko Małe i Wielkie) w oparciu o zakup innowacyjnych, ekologicznych jednostek pływających oraz usługi na nich oparte."

Znalezione obrazy dla zapytania lgr zalew rybactwo

 

 

Projekt  pn. „Opracowanie innowacyjnej jednostki pływającej o napędzie elektrycznym wykorzystującej autonomicznie odnawialne źródła energii (e-boat - SOLARMARINER)” - Projekt POIR.01.01.01-00-0580/17 w ramach Działania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

 

Copyright (c) Baltinet 2018. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com