Zakres oferty naszej firmy doradczej koncentruje się na kompleksowym zarządzaniu projektami realizowanymi z zaangażowaniem środków zewnętrznych. W znacznej mierze są to projekty o charakterze inwestycyjnym oraz badawczo-rozwojowe. 

Charakterystykę usług nieprzypadkowo podzielono na 4 działy tworzące łącznie kompleksową ofertę zmierzającą do skutecznej realizacji projektu: 

  • doradztwo przy przygotowaniu projektu
  • doradztwo przy tworzeniu montażu finansowego z finansowaniem
    publicznym z instrumentów dotacyjnych
  • doradztwo w zakresie procedur środowiskowych i uzyskiwania
    niezbędnych zezwoleń w tym zakresie
  • kojarzenie partnerów