Jednym z istotnych kierunków działalności Spółki jest budowanie innowacji technicznych możliwych do zastosowania w turystyce wodnej oraz sektorze wytwarzania jednostek pływających wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Tworzymy rozwiązania autorskie oraz współpracujemy z kluczowymi specjalistami branżowymi oraz sektorem naukowym. 

Aktualnie działania Baltinet zostały docenione nie tylko przyznaniem przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju grantu na prace badawcze ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, ale również otrzymaną nominacją do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017 (kategoria: innowacyjna firma), premiującej tematykę nowatorskich, innowacyjnych rozwiązaniach wprowadzanych na polski rynek, jak również inwestycji przekładających się na zrównoważony rozwój kraju.

 

Copyright (c) Baltinet 2018. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com